Parkering

Ons beroep ons op elke ouer van Hebron om asseblief te let op die volgende versoek en asseblief daarby te hou! Ons is in ‘n samewerkings-verhouding met Logos en u moet asb. onthou dat ons eintlik hul gaste hier op die gronde is. Dit is dus baie belangrik dat ons die vasgelegde reëls vir die gronde sal gehoorsaam, net soos ons enige munisipale padreëls moet gehoorsaam. Dus die volgende:

  • Indien u wil parkeer en uit u voertuig uitklim, mag u slegs op die geteerde parkeerarea voor die kerk parkeer.
  • Parkeerplek voor die skool en onder die bome is daar vir Logos- en HCS-personeel.
  • Die ongeteerde area voor die skool en kerkkantoor mag asseblief geensins vir parkering gebruik word nie.
  • Dit is verkieslik dat leerlinge voor die skool afgelaai word en u dadelik wegry, om die sirkel onder die boom draai en uitry. Hou aan die linkerkant asseblief.
  • Indien u wel per geleenteid onder die bome (waar die igloo’s is) parkeer, mag daar nie langs die linkerkantste groot boom geparkeer word nie, sodat voertuie daar kan verbyry om om die skool te kan ry.
  • Geen toeters nie asb!