Visie en Missie van Hebron Christenskool

Visie

Hebron Christenskool se visie is om elke kind se volle potensiaal te ontwikkel, na die beeld van God en as Dissipel van Jesus Christus, deur Christusgesentreerde, Bybelgefundeerde, kwaliteitonderrig in samewerking met wedergebore Christenouers en die gemeente van Jesus Christus in die omgewing.

Missie

Ons missie is om uitvoering te gee aan die skool se doelstellings (visie), dus funksioneer Hebron Christenskool op die volgende vyf basisbeginsels:

  • Christengesentreerde onderrig
  • Dissipelskap
  • Kwaliteit-onderrig volgens KABV se standaarde soos bepaal deur Umalusi.
  • Intensiewe ouerbetrokkenheid
  • Bekostigbaarheid

Skooltye 2024

Graad 1 – 3: Maandae tot Vrydae  07:45 – 13:15
Graad 4 – 7: Maandae tot Vrydae  07:45 – 14:00

 

Skoolklere
Skoolklere word by Mini Me aangekoop.
Kontak ons sekretaresse vir meer inligting of kontak ons op een van ons telefoonnommers.