Meer as oorwinnaars

 

Rom 8:37 – Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur Hom wat vir ons liefhet.

 

Afrikaanse Christenonderrig so na God se hart! Dit kan Hebron Christenskool in Bellville u kind bied. Ons is ’n klein privaatskool met klasse wat probeer om nooit meer as 18 leerders te oorskry nie. Ons missie is gelukkige kinders. Ons kinders kry baie liefde en baie aandag, want ons glo: ’n gelukkige kind kan gelei word om tot sy volle potensiaal te ontwikkel. Ons leef dit. Kom u en beleef dit!

’n Woordjie van die skoolhoof

Wat ’n wonderlike voorreg om deel te kan wees van gehalte Christenonderwys. Hebron Christenskool bied ’n Afrikaanse Christusgesentreerde kurrikulum van graad 1 tot graad 7.

Die skool het sy deure op 20 Januarie 1998 in Bellville geopen en bestaan dus reeds langer as 20 jaar danksy die Here se groot genade en goedheid. Hebron is ’n ouerbeheerde skool wat deur Umalusi geakkrediteer is. Ons is as privaatskool by die WKOD (Wes-Kaap Onderwysdepartement) geregistreer en volg die KABV-leerplan (CAPS) van die WKOD.

Ek kan met oortuiging sê dat die Christen-leerkragte deur God se genade en deur die leiding van Sy Heilige Gees u kind op akademiese, sport- en kulturele gebied sal begelei sodat u kind kan groei om ’n gelukkige, geloofseker kind te wees. U kan ons gerus kontak en kom kuier. Mag die Here U seën en beskerm, en Sy aangesig oor U skyn en U Sy vrede gee.

ODL

Hebron Christenskool is ’n ouerbeheerde skool, met ’n ouerdiensliggaam wat verskeie funksies in die skool vervul. Hieronder is ’n lys van die lede en die funksies/verantwoordelikhede waarby hulle betrokke is.

Voorsitter Morné Nigrini
Skoolhoof Emsie Swanepoel
Sekretaris DW Brink
Finansies Carel Wandrag
Addisionele Lede Jaco Briers
Mariska de Beer
Marius Heyns
Gareth Robb
Riaan van den Dool
Fritz Warnich