Skoolfonds

Na deeglike oorweging is die skoolfonds vir 2024 vasgemaak. Die onderstaande aanhangsel dui die skoolfonds vir 2024 aan. Ons vertrou die Here om, net soos wat Hy vir ons voorsien het gedurende hierdie jaar, ook vir ons almal te voorsien vir volgende jaar. Ons kan net aan Hom al die eer en lof gee vir die wyse waarop Hy ons hierdie jaar gedra en voorsien het!!!

SKOOLFONDS TARIEWE: 2024

Handboeke

Handboek-huurgeld beloop R450 per kind en R600 per gesin. Dit is betaalbaar teen einde Februarie.

Bankbesonderhede

Rekeningnaam Hebron Christenskool
Bank ABSA
Tipe Rekening Spaarrekening
Tak Stellenbosch
Takkode 632005
Rekeningnr 925 965 8356

E-pos:
Skoolhoof: emsie@hebronchristenskool.co.za
Administrasie: admin@hebronchristenskool.co.za