Onderwyseresse

SkoolhoofGraad 1  |  Graad 2  |  Graad 3  |  Graad 4  |  Graad 5  |  Graad 6  |  Graad 7  |  Ander personeel  |  Admin  |  Rekenaars  |  Nasorg

Ons skoolhoof & Graad 1 – Emsie Swanepoel

Kwalifikasies: OD (Junior Primêr)
Pos: Skoolhoof & Graad 1

My Passie:  My passie is dat Jesus in alles wat ek sê en doen vir die kinders ’n werklikheid sal word sodat dit nie kopkennis sal bly nie, maar dat Hy in hulle harte sal leef.

My Visie: My visie is om die kinders in ’n liefdevolle, ontspanne, maar goed gestruktureerde omgewing te leer, en om elke kind so te ken dat ek hom/haar kan lei om tot sy volle potensiaal te ontwikkel.


Graad 2 – Lohana Jackman

Kwalifikasies: B.Ed
Pos: Graad 2
Sport: Atletiek & Netbal

My Passie: My passie was nog altyd om te onderrig! Wat ‘n wonderlike voorreg om elke dag omring te wees met liefdevolle en vrolike kinders vir wie ek nie alleenlik kan onderrig in lees en skryf nie, maar hoofsaaklik in die Woord van God.

My Visie: My Visie vir elke kind is om van kleins af te weet wie hulle in Jesus is en met selfvertroue hul menswees en geloof uit te leef in watter kringe hulle ookal in die toekoms mag beweeg. 


Graad 3 – Estelle van der Merwe

Kwalifikasies: BPrimEd (Senior Primêr); BEd (Skoolvoorligting)
Pos: Graad 3
Sport: Swem en Hokkie

My Passie:  My passie is om die Woord van God as die basis van menswees vir die kinders uit te leef. Daar is nie ’n ander pad nie.

My Visie: My visie is dat elke kind Jesus sal ken, en dat elke kind in die vrug van die Gees sal leef.


Graad 4 – Henriëtte Groenwold

Kwalifikasies: HOD (Pre-primêr en Junior Primêr)
Pos: Graad 4
Sport: Sportorganiseerder en Hokkie

My Passie:  Om leerders te stimuleer om deur hul gawes, die vrug van die Gees te ontwikkel. Hul te leer om in liefde met mekaar om te gaan en mekaar te ondersteun. Hul te leer om die ware vrede (Shalom) te soek.

My Visie: Onderrig wat dissipelskap tot gevolg het – ’n lewe waarin God se liefde weerspieël word; ’n lewe van biddende diens in God se Koninkryk.


Graad 5 – Alida de Vries

Kwalifikasies: BPrim Onderwysgraad met LO
Pos: Graad 5 & Wisk Graad 6 en 7
Sport: Netbal

My Passie: My passie is om lewe te spreek oor elke kind met wie ek te doen het en hulle te leer om in alles op Jesus te vertrou en wonderwerke in hul lewens te verwag.

My Visie: My visie is dat elke kind wat deur Hebron Christenskool gaan se geestelike spiere versterk sal word en dat hy/sy in die wêreld ’n getuie (sterk en vrymoedig) sal wees.


Graad 6 – Lesley Krige

Kwalifikasies: MA in Afrikaans en Nederlands (UK); NOS (Unisa)
Pos: Graad 6 & Afrikaans Graad 4-7; Graad 7 Skeppende Kuns

My Passie:  Sonder Jesus het die lewe geen sin of waarde nie. By Hebron het ons die wonderlike geleentheid om die kinders te lei in ’n lewens- en wêreldbeskouing waarin geloof in God sentraal staan.

My Visie: Elke kind is kosbaar en vól potensiaal en as onderwyser het ek die geleentheid om positief en kreatief in hulle lewens in te spreek! As elke kind in my klas iets kan ervaar van die groot liefde wat God vir hom/haar het, sal ek voel dat ek in my doel geslaag het.


Graad 7 – Micah Fourie

Kwalifikasies: B.Ed.Psig (Opvoedkundige Sielkunde) met vakdidaktiek in Engels, Lewensoriëntering en Leerondersteuning
Pos: Graad 7
Sport: Netbal

My Passie: Ek geniet taalleer terdeë, skryf en sing graag, en is passievol oor die Woord, Waarheid, en my geloof. Die wêreld van onderrig en om nuwe kennis oop te breek aan leerders is vir my ‘n besondere bron van vreugde en bevrediging.

My Visie: Om my liefde vir God en geloofsoortuiginge uit te leef op ‘n sigbare en tasbare manier. Om met deernis en begrip leerders toe te rus met kennis, waardes en vaardighede wat hulle sal bemagtig om hul individuele vermoëns en potensiaal uit te leef op ‘n positiewe, gesonde en gebalanseerde wyse.


Addisioneel – Rozanne Fourie

Kwalifikasies: B. Ed (I1SF), B. Ed (Hons: Opvoedkundige ondersteuning)
Pos: LO (teorie) en Biblioteek Graad 4-6; LV en EBW Graad 7; en Kuns Graad 1
Sport: Netbal (Graad 4 – 7)

My Passie:  Om kinders te help besef dat Jesus Christus hulle onvoorwaardelik liefhet en dat hulle hul identiteit in Hom moet vind.

My Visie: Elke kind wat aan die einde van Graad 7 uit die skool gaan moet weet wie hulle is in die Here en moet Sy woord met vrymoedigheid kan verkondig.


Sekretaresse – Tanja Kemp 

Kwalifikasies: B. Com Sportbestuur, NHOD
Pos: Sekretaresse

My Passie:  Elke kind het sy eie Jesus storie. Ek wil kinders na die Here toe lei sodat hulle God as hul Verlosser en Saligmaker kan kies.

My Visie:  Elke kind moet weet wie hy in Christus is. Elke kind is uniek, God het ons gemaak om uit te staan!

Kontak Tanja indien u enige vrae het.


Rekenaarvaardighede – Wanda Fouché

Kwalifikasies: Educare; Skillspro: Windows 1, Excel 1
Pos: Rekenaars (Futurekids-fasiliteerder)

My Passie:  Jesus is deel van alles wat ek doen. Daarom glo ek dat ook rekenaarstudie Sy liefde en omgee moet oordra.

My Visie: Ek wil elke kind bemagtig om ten minste basiese rekenaarvaardighede te hê, sodat hulle met gemak hul take kan doen. Ek wil ook elke kind aanmoedig om meer te gee as wat hy/sy glo hy/sy kan doen.


Assistent en nasorg – Ronel Adams

Kwalifikasies: Graad 12

My Passie:  Dis vir my ‘n wonderlike ervaring, om met kinders te werk en nog steeds geestelik te groei.

My Visie: Dit waarvoor ons skool staan, dat mense kan sien God se woord word verkondig en toegepas.


Nasorg – Roline van Greunen

Nasorg assistent – Magriet Holloway

Nasorg assistent – Megan Mellett