Onderwyseresse

SkoolhoofGraad 1  |  Graad 2  |  Graad 3  |  Graad 4  |  Graad 5  |  Graad 6  |  Graad 7  |  Ander personeel  |  Admin  |  Rekenaars  |  Nasorg

Ons skoolhoof & Graad 1 – Emsie Swanepoel

Kwalifikasies: OD (Junior Primêr)
Ervaring: 26 jaar
Pos: Skoolhoof & Graad 1

My Passie:  My passie is dat Jesus in alles wat ek sê en doen vir die kinders ’n werklikheid sal word sodat dit nie kopkennis sal bly nie, maar dat Hy in hulle harte sal leef.

My Visie: My visie is om die kinders in ’n liefdevolle, ontspanne, maar goed gestruktureerde omgewing te leer, en om elke kind so te ken dat ek hom/haar kan lei om tot sy volle potensiaal te ontwikkel.

Getuienis: Ek het 2 kinders in HCS gehad en beide het met gemak oorgeskakel na die Hoërskool – akademies en sosiaal. HCS het ’n stewige grondslag gelê, waar daar na die kind in totaliteit gekyk word, en waar die kind gelei word deur onderwysers wat ’n lewende verhouding met Jesus het.


Adjunkhoof & Graad 7 – Denyse Laing

Kwalifikasies: B Graad in Primêre Onderwys (BPrim)
Ervaring: 21 jaar
Pos: Adjunkhoof & Graad 7
Sport: Sportorganiseerder

My Passie:  Omdat ek volwasse kinders het, weet ek hoe belangrik dit is om jou kinders te omvou met Jesus se liefde! Dit gebeur beslis hier!

My Visie: Ek wil alle leerders lei om mekaar ten volle te aanvaar en positiewe karaktereienskappe te ontwikkel. Die belangrikste roeping wat ek, as onderwyseres in Hebron het, is om ons kinders te lei om Jesus beter te leer ken en Hom in hul lewens toe te laat.

Getuienis: Dit is wonderlik om te sien wat ons leerlinge in die hoërskool bereik. Hulle gaan hier weg en word leiers op soveel gebiede. Dit is veral wonderlik om te sien hoe sterk die meeste van hulle geestelik staan – hul fondament is beslis is gevestig in Christus.


Graad 2 – Lohana Jackman

Kwalifikasies: 
Ervaring: 
Pos: Graad 2
Sport: Atletiek & Netbal

My Passie:  

My Visie: 

Getuienis: 


Graad 3 – Estelle van der Merwe

Kwalifikasies: BPrimEd (Senior Primêr); BEd (Skoolvoorligting)
Ervaring: 14 jaar
Pos: Graad 3
Sport: Swem

My Passie:  My passie is om die Woord van God as die basis van menswees vir die kinders uit te leef. Daar is nie ’n ander pad nie.

My Visie: My visie is dat elke kind Jesus sal ken, en dat elke kind in die vrug van die Gees sal leef.

Getuienis: Ons skoolpersoneel hoor eers by die Here en doen dan. Niks word uit ons eie gedoen nie. Jesus is ons Hoof.


Graad 4 – Alida de Vries

Kwalifikasies: BPrim Onderwysgraad met LO
Ervaring: 16 jaar
Pos: Graad 4 & Wisk Graad 6 en 7
Sport: Netbal

My Passie:  My passie is om lewe te spreek oor elke kind met wie ek te doen het en hulle te leer om in alles op Jesus te vertrou en wonderwerke in hul lewens te verwag.

My Visie: My visie is dat elke kind wat deur Hebron Christenskool gaan se geestelike spiere versterk sal word en dat hy/sy in die wêreld ’n getuie (sterk en vrymoedig) sal wees.


Graad 5 – Henriëtte Groenwold

Kwalifikasies: HOD (Pre-primêr en Junior Primêr)
Ervaring: 12 jaar
Pos: Graad 5
Sport: Hokkie

My Passie:  Om leerders te stimuleer om deur hul gawes, die vrug van die Gees te ontwikkel. Hul te leer om in liefde met mekaar om te gaan en mekaar te ondersteun. Hul te leer om die ware vrede (Shalom) te soek.

My Visie: Onderrig wat dissipelskap tot gevolg het – ’n lewe waarin God se liefde weerspieël word; ’n lewe van biddende diens in God se Koninkryk.


Graad 6 – Lesley Krige

Kwalifikasies: MA in Afrikaans en Nederlands (UK); NOS (Unisa)
Ervaring: 5 jaar
Pos: Graad 6 & Afrikaans Graad 4-7; Graad 7 Skeppende Kuns

My Passie:  Sonder Jesus het die lewe geen sin of waarde nie. By Hebron het ons die wonderlike geleentheid om die kinders te lei in ’n lewens- en wêreldbeskouing waarin geloof in God sentraal staan.

My Visie: Elke kind is kosbaar en vól potensiaal en as onderwyser het ek die geleentheid om positief en kreatief in hulle lewens in te spreek! As elke kind in my klas iets kan ervaar van die groot liefde wat God vir hom/haar het, sal ek voel dat ek in my doel geslaag het.


Deeltyds – Rozanne Fourie

Kwalifikasies: B. Ed (I1SF), B. Ed (Hons: Opvoedkundige ondersteuning)
Ervaring: 2 jaar
Pos: LO (teorie) en Biblioteek Graad 4-6; LV en EBW Graad 7; en Kuns Graad 1
Sport: Netbal (Graad 4 – 7)

My Passie:  Om kinders te help besef dat Jesus Christus hulle onvoorwaardelik liefhet en dat hulle hul identiteit in Hom moet vind.

My Visie: Elke kind wat aan die einde van Graad 7 uit die skool gaan moet weet wie hulle is in die Here en moet Sy woord met vrymoedigheid kan verkondig.


Sekretaresse – Tanja Kemp 

Kwalifikasies: 
Ervaring: 
Pos: Sekretaresse

My Passie:  

My Visie: 

Getuienis: 

Kontak Tanja indien u enige vrae het.


Rekenaarvaardighede – Wanda Fouché

Kwalifikasies: Educare; Skillspro: Windows 1, Excel 1
Ervaring: 16 jaar
Pos: Rekenaars (Futurekids-fasiliteerder)

My Passie:  Jesus is deel van alles wat ek doen. Daarom glo ek dat ook rekenaarstudie Sy liefde en omgee moet oordra.

My Visie: Ek wil elke kind bemagtig om ten minste basiese rekenaarvaardighede te hê, sodat hulle met gemak hul take kan doen. Ek wil ook elke kind aanmoedig om meer te gee as wat hy/sy glo hy/sy kan doen.

Getuienis: Hebron is ’n veilige hawe vir ons kinders waar hulle dieselfde waardes leer as by die huis. Die klein klasse en baie toeganklike onderwyseresse laat ons kinders blom!


Assistent en nasorg – Ronel Adams

Kwalifikasies: Graad 12
Ervaring: 11 jaar by nasorg en 3 jaar as graad 1-assistent.

My Passie:  Dis vir my ‘n wonderlike ervaring, om met kinders te werk en nog steeds geestelik te groei.

My Visie: Dit waarvoor ons skool staan, dat mense kan sien God se woord word verkondig en toegepas.


Nasorg – Erika Geldenhuys

Nasorg assistent – Magriet Holloway