Ons leiers 2020

Ons graad 7-groep vorm die Seniorraad. Die hele groep doen op ‘n rotasiebasis diens as leiers.

Die Seniorraad is: 

Anuk Bredell

Annerine Croukamp

Jano Fabricius

Emma Kemp

Joah Liebenberg

Gideon Lotz

Armandt Marais

Jana Marais

Maia Scheepers

Babette Terblanché

Marco Truter

Adriaan van Heerden

JP van Zyl

Anke Willard