Ons leiers 2018

Ons graad 7-groep vorm die Seniorraad. Die hele groep doen op ‘n rotasiebasis diens as leiers.

Die Seniorraad is: 

Stefan Coetzee

Schalk Coetzer

Zander Kemp

Samuel Liebenberg

Keenan Munnik

Murray Robb

Jacques Swart