Ons leiers 2017

Vanaf 2017 vorm ons graad 7-groep die Seniorraad. Die hele groep doen op ‘n rotasiebasis diens as leiers.